ანბანი და ანბანთქება - გივი ჩიღვინაძე

თანამედროვე ქართველი პოეტის გივი ჩიღვინაძის ანბანთქება ყველა პატარას საყვარელი წიგნია. ფერადი, მხიარული ნახატებითა და ლექსებით წარმოდგენილი ქართული ანბანის კრებული მალე იქცევა თქვენი შვილების სამაგიდო წიგნად. ეს სახალისო ანბანთქება - ენის გასატეხი ლექსები, წინადადებები, რითმოცანები, საანბანო სიტყვები და მშობლიური სახელები დიდ დახმარებას გაუწევს ჩვენს პატარებს ანბანის შესწავლაში

67795183 კ.jpg